Historie

Først var det bare 11 husstander i bygda – nå er det hele Nord-Norge som handler hos Seppo. Alt begynte i Rovasuvanto for over 60 år siden, nærmere bestemt i 1950. Pauli Härkönen fra Kontiolahti og Hilkka Junttila fra Ivalo hadde funnet hverandre og flyttet til Rovasuvanto i 1949. Samtidig begynte deres karrierer innen handelsnæringen som arbeidstakere i Jouni Wests butikk. Allerede året etter var de herrer i eget hus da deres eget butikklokale på 80 kvadratmeter ble ferdigstilt på nedsiden av veien.

Butikken fikk navnet H. og P. Härkönen, og telefonnummeret var i de dagene opprop av butikknavnet i Rovasuvanto. Den gangen var Rovasuvanto en heldig beliggenhet for butikken fordi den lå ved elva. Kundene kom til butikken med elvebåt om sommeren og med hest og slede om vinteren. I begynnelsen av 1969 devaluerte Finland pengeverdien med ca. 40% og handelsstrømmen fra Norge til Finland økte kraftig.

I 1973 ble butikken utvidet med 120 kvadrat. Men etter kort tid utviklet Karigasniemi seg til et handelssenter og Rovasuvanto ble for avsides. Da bestemde Pauli og sønnene Esko, Antero og Seppo seg for å bygge et varehus i Karigasniemi. De grunnla et nytt selskap, og nybutikken ble åpnet 6. desember 1979.

I tillegg til familiemedlemmene var det 4 ansatte. Det var harde tider med høy inflasjon, høye renter og dårlig kronekurs. På toppen av det hele ble kjøttkvoten først redusert fra 10 kg til 5 kg og så helt ned til 3 kg. Gjeldsbyrden vokste seg stor. Lederne for Postbanken og varekjeden Tuko tok sammen med far Pauli en avgjørelse om at Seppo måtte bli leder for bedriften. Snuoperasjonen lyktes med et nødskrik, og det tok mange år før bedriften igjen var god butikk.

Den nye tida og de nye utfordringene krevde en ny type ledelse og kompetanse. Seppo måtte sette seg på skolebenken og etter mange kurs og lange kvelder med oppgaveløsing ved siden av lange arbeidsdager i butikken kunne han titulere seg som KTS-kjøpmann. Seppo kjøpte så ut de andre aksjonærene i bedriften. Tomta for Taka-Lappi ble kjøpt i 1986, samme år som faren Pauli døde, og en byggevarebutikk ble startet opp. I 1995 kjøpte Seppo Tenohalli for å kunne tilby sine kunder større utvalg innenfor byggevarer og trelast. Samtidig ble bedriften gjort om til et aksjeseskap med Seppo som eneeier.

1999 fikk Seppo anledning til å kjøpe tilbake barndomshjemmet og den tidligere butikken i Rovasuvanto. Den ble gjort om til det som nå er gjestgiveriet Tenon Eräkievari (www.tenonerakievari.fi). Gjestgivereiet rommer 40 sengeplasser og en restaurant med alle rettigheter.

I år 2000 kjøpte Seppo tidligere Jääkalotti og kunne utvide byggevarehandelen ytterligere. Samme år gikk en viktig støttespiller, mamma Hilkka, bort. Seppos innsats ble lagt merke til og i 2005 ble han kåret til Årets businessman i Lappi len. Siden høsten 2007 har Seppo valgt å konsentrere seg om dagligvarehandelen. Broren Esko har derfor overtatt ledelsen av byggevarebutikken Tenohalli ved en leieavtale.